• Privacy Policy

  HSV Vennep Flyers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
  Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
  persoonsgegevens.
   
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
  persoonsgegevens. HSV Vennep Flyers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
  regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
  dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Als HSV Vennep Flyers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover neem dan contact met ons op per mail.