• Vennep Flyers Friends

  ‘Vennep Flyers Friends’ is een initiatief van het bestuur en de sponsorcommissie van Vennep Flyers met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren. Er zijn namelijk veel mensen die Vennep Flyers een warm hart toe dragen en de vereniging financieel willen ondersteunen.
  Het bedrag dat wordt verzameld maakt het voor de vereniging mogelijk om extra uitgaven of evenementen te doen die de vereniging versterken. Denk hierbij aan de aanschaf van betere materialen, scorebord en slagmachine.

  Jaarlijks bepalen alle Friends waaraan de bijdragen van dat jaar besteed gaan worden.

  Iedereen kan individueel of als bedrijf/team meedoen. Bij deelname betaalt u maandelijks €5 of jaarlijks eenmalig €60. Voor bedrijven kan de bedrijfsnaam of logo op het bord geplaatst worden voor €120 per jaar.

  Door indiening van dit formulier verleent ondergetekende toestemming aan hsv Vennep Flyers om kosten van de Vennep Flyers Friends (afhankelijk van wat hieronder is geselecteerd) te incasseren, door middel van automatische incasso. De verbintenis loopt van 1 januari t/m 31 december en kan door opzegging worden beëindigd.

 • Aanmelding Vennep Flyers Friends