• De Corona crisis heeft een enorme impact op ons honk- en softbalplezier. Daar waar er voor onze jeugdleden nog allerlei mogelijkheden zijn, geldt voor de (jong)volwassenen dat zij al lange tijd niet aan honk- en softbal toekomen.

  Inmiddels zijn de contributie facturen voor het nieuwe seizoen verzonden, terwijl we nog steeds in de lockdown beperkende maatregelen zitten. Wij begrijpen dat er veel vragen leven en willen hierover zo transparant mogelijk communiceren.

  Contributie bij een vereniging

  Als lid van een vereniging betaal je jaarlijks contributie zoals is vastgelegd in onze statuten. Je geeft onze vereniging, zonder winstoogmerk, een financiële bijdrage.

  Bij een commerciële aanbieder van sport, zoals bij een sportschool, betaal je echter voor een abonnement in ruil voor trainingen. Als er geen trainingen worden gegeven kun je je geld terugvorderen of het abonnement stopzetten.

  Het is dus een misverstand dat je bij een vereniging je contributie kan terugvragen of een korting krijgt als er geen of minder trainingen zijn. Alle leden 'zijn' de vereniging en met elkaar zorgen we ervoor dat onze vereniging blijft bestaan.

  Gelukkig realiseren velen van jullie ook dat je Vennep Flyers in problemen brengt als je de contributie niet betaald. Vaste lasten lopen gewoon door, denk aan de huur van de velden, de accommodatie, energiekosten en verzekeringen. Belangrijke inkomsten zoals de omzet uit onze kantine vallen weg of zijn sterk verminderd.

  Vanuit het bestuur doen we er alles aan om de kosten onder controle te houden en doen we een beroep op alle compensaties die vanuit de overheid zijn ingesteld. Desondanks moet de vereniging wel alle financiële zeilen bijzetten!


  Bestuur Vennep Flyers